Linki

pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

images

    img46

       logo kolor pelna nazwa pl

Logo20KDR
  

termy logo

centrum sztuki

LOGO KORONKA

MJP

logo-epk

Harmonogram

Sleza logo

baner POIG

Akty prawne

Dziennik ustaw

monitorpolski

dziennik urzędowy

Newsletter

Aktualne wydarzenia i wiadomości na stronach serwisu Oławskiego.

Newsletter


Wydłużenie terminu naboru do projektu e-integracja

ogłoszenie pasekINFORMACJA O PROJEKCIE
Gmina Miasto Oława
ogłasza nabór uczestników do projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Oławy e-integracja"

Wydłużenie terminu zgłoszeń

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Oławy e-integracja”

Informujemy, że wydłużono o siedem dni termin składania zgłoszeń do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Oławy e-Integracja”. W związku z tym niezbędne dokumenty rekrutacji można składać do 17.01.2014 r. , dostarczając osobiście do Urzędu Miejskiego w Oławie (Ratusz, I piętro, pokój nr 126 - Wydział Funduszy Europejskich) lub pocztą tradycyjną (Urząd Miejski w Oławie, pl. Zamkowy 15, 55-200 Oława, z dopiskiem na kopercie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Oławy e-integracja”). Przypominamy, że projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych z miasta Oława, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź orzeczenie równoważne. W ramach projektu 60 gospodarstw domowych, z których pochodzą uczestnicy projektu, oraz 4 jednostki publiczne podległe realizatorowi projektu otrzymają sprzęt komputerowy wraz z opieką serwisową oraz z darmowym dostępem do Internetu przez okres realizacji projektu, tj. 1 roku oraz 5 lat po jego zakończeniu.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie równoważne, spełniające następujące warunki formalne:

  1. zamieszkują w Oławie,
  2. w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje uczestnik projektu, nie ma dostępu do Internetu i komputera,
  3. uczestnik projektu lub jego rodzic bądź opiekun prawny (w przypadku braku zdolności do czynności prawnych lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych uczestnika projektu) zobowiąże się do stosowania zasad określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  4. dochód uczestnika projektu nie przekracza 300% kryterium dochodowego, upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej:

- osoba samotnie gospodarująca, której dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 1626 zł,

- osoba w rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 1368 zł,

- rodzina, której dochód netto na osobę nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w gospodarstwie domowym,

5)każde gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy do projektu.

Zgłoszenie do projektu:

Zgłoszenia udziału w projekcie dokonuje uczestnik lub jego rodzic bądź opiekun prawny, dostarczając następujące dokumenty:

  1. deklarację uczestnictwa,
  2. formularz zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami,
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacji osób zainteresowanych udziałem w projekcie dokona Komisja w oparciu o przepisy określone
w § 4, 5 i 6 z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, Formularz zgłoszenia do projektu i Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dostępne są na stronie internetowej www.um.olawa.pl oraz do pobrania w Urzędzie Miejskim w Oławie (Rynek 1, Ratusz, pokój nr 126 - Wydział Funduszy Europejskich)

Kontakt w sprawie projektu:

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Oławie

(Rynek 1, Ratusz - pokój nr 126)
tel.: 71 301 10 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Udostępnij
FaceBook

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat